تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

ویژگیهای یک همسر خوب چیست؟

ویژگیهای یک همسر خوب چیست؟

شخصیت افراد را همان طور كه هست بشناسیم. با توجه به مجموعه شرایط محیط زندگی، فرهنگ خانوادگی، وضع شغلی، تفاوت ‏های فردی و جنسیتی و ویژگی‏ های مهم دیگر. بسیاری از توقعات بی‏ جا، سوء تفاهم ‏ها، قضاوت‏ های منفی، نگرانی‏ های بی‏ مورد، مقایسه‏ های غلط و مشكلات دیگری كه باعث كدورت و مشاجره می‏ شود و فضای عاطفی خانه را آلوده می‏ كند، برخاسته از شناخت نادرست زن و شوهر از یكدیگر است. ویژگیهای یک همسر خوب چیست؟ بیشتر بخوانید “ویژگیهای یک همسر خوب چیست؟”