تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

نقش خانواده در تعليم و تربيت فرزندان

نقش خانواده در تعليم و تربيت فرزندان

نقش خانواده در تعليم و تربيت فرزندان چیست ؟ خانواده نقش مهمی در تعليم و تربيت فرزندان دارد اما تنها نهادی نيست كه در اين کار دخالت دارد. هر كس كه در خانواده ای به دنيا می آيد با بستگان، همسايه ها ، آشنايان، دوستان، مردم كوچه و خيابان و بعدها مدرسه و محيط كار و … نيز تماس و ارتباط دارد. آيا هرگز فكر كرده ايد كه چرا در ميان تمام اين عوامل بر خانواده تأكید می‌شود؟ بیشتر بخوانید “نقش خانواده در تعليم و تربيت فرزندان”