تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

نقش تشویق کودکان در رفتارشان

نقش تشویق کودکان در رفتارشان

هر فردی صرف نظر از سنش انتظار دارد در مقابل كار خوبی كه انجام می دهد، مورد تشويق قرار گيرد. اين موضوع در مورد كودكان نيز با شدت بيشتری ديده می شود. بطوريكه تشويق می تواند به عنوان يك ابزار مهم تربيتی در اختيار والدين قرار گيرد. نقش تشویق کودکان در رفتارشان بسيار مهم است . بنابراين با پاداش دادن به رفتارهای قابل قبول كودك می توانيم باعث تقويت و تثبيت و نهايتاً يادگيری رفتار مطلوب در او شويم. بیشتر بخوانید “نقش تشویق کودکان در رفتارشان”