تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

نظریه کارکرد گرایی

نظریه کارکرد گرایی

نظریه کارکرد گرایی از رایج ترین رویکرد های نظری درمطالعات خانواده به شمار می رود. دراین رویکرد مفروض آن است که جامعه همچون ارگا نیسمی است که می کوشد در برابر تغییر مقاومت کند و خودش را در برابر تعادل و توازن نگه دارد. مفهوم کاربر و نیز به فعالیت های ضروری برای حفظ انواع ، جامعه یا گروه اجتماعی مانند: تولیدمثل، تولیداقتصادی، تعلیم و تربیت و………ناظر است. بیشتر بخوانید “نظریه کارکرد گرایی”