تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

مشکلات شخصیت مرزی

مشکلات شخصیت مرزی

تکانشگری که در اعمالی نظیر بی پروایی، مشروب خوری افراطی، بی بند و باری جنسی، و اقدام به خودکشی های تکانشی ظاهر می شود، یکی از جدیترین مشکلات شخصیت مرزی است. دلایل محکمی برای وجود پیوند میان تکانشگری و خشم وجود دارد: اول اینکه هر دو علامت دارای پایه ی نوروبیولوژیکی مشترکی هستند؛ ثانیا، خشم غالبا به رفتار تکانشی منجر می شود. بیشتر بخوانید “مشکلات شخصیت مرزی”