تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

كسب شأن و منزلت و يافتن اعتبار

كسب شأن و منزلت و يافتن اعتبار

روشن است كه تلاش و كوشش فرد برای كسب شأن و منزلت و يافتن اعتبار تا چه اندازه اهميت دارد. اگر او از ميان توده مردم برخاسته باشد، در اين فرآيند كارش بسی
دشوارتر است، چرا كه ميزان امكانات او برای يافتن موقعيت و دست يابی به شأن و منزلت چندان زياد نيست . او نه موقعيت اجتماعی برجسته ای دارد كه به آن وسيله بتواند سری در ميان سرها درآورد، نه توفيق كسب مدال و نه اين امكان را كه بتواند در مراسم و ميهمانی های خواص شركت كند و نه … بیشتر بخوانید “كسب شأن و منزلت و يافتن اعتبار”