تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

فیلترهای گفتگویی چیست؟

فیلترهای گفتگویی چیست؟

فيلترها، آن چه را كه واقعا هست، تغيير می دهند. فيلترِ تنور، هوا را از گردوغبار تميز نگه می دارد. فيلتر موجود در لنزهای دوربين خواص نور گذرنده از آن را تغيير می دهد . صاف چای اجازه ورود تفاله ها را به ليوان نمی دهد . همانند هر فيلتری، آن چه از “فيلترهای گفتگويی”، می گذرد، چيزی متفاوت از آن چه اول بوده است، می باشد . فیلترهای گفتگویی چیست؟ وقتی آن چه را كه می گوييد (يا قصد گفتن اش را داريد) شبيه چيزی نيست كه ديگری شنيده، فيلترها در كارند. بیشتر بخوانید “فیلترهای گفتگویی چیست؟”