تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

فرایند تغییر

هفت فرضیه بنیادین تغییر

فرآیند تغییر فکری ، هیجانی و رفتاری بسیار دشوار است . ما هر روز شاهد تلاش بیمارانی هستیم که برای رهایی از الگوهای قدیمی خود تلاش می کنند . علاوه بر این نیز ما شاهد تغییر خودمان نیز هستیم . فرآیند تغییر نا کام ساز و توان فرسا ست . ناکامی در راه دستیابی به تغییر می تواند برای دوستان و اعضای خانواده ما رخ بدهد. بنابر این ما هفت فرضیه بنیادین تغییر را به صورت مختصر نام میبریم .
بیشتر بخوانید “هفت فرضیه بنیادین تغییر”