تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

ادامه زندگی

دوام زندگی

یکی از راههایی که کمک بزرگی به بقا و دوام زندگی میکند . این است که ، فرد همسر خود را آنچنان که هست . بپذیرد . او را با تمام خصوصیاتش ، با تمام تجارب گذشته  با پدر و مادر ، خواهرها و برادر هایش قبول کند .  بیشتر بخوانید “دوام زندگی”