تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

طرح واره باز داری هیجانی

طرح واره باز داری هیجانی

مترجم و نویسنده : هوشنگ جهان پناه / روان شناس بالینی /  متخصص روان درمانی طرح واره محور

پست الکترونیک : Hooshang.jahanpanah@yahoo.com

افرادی که دارای طرح واره باز داری هیجانی هستند نشان دادن هیجان های خود انگیخته ( به عبارت دیگر هیجانهای ناگهانی ، طبیعی ،ذاتی ، خود جوش ) را ناخوشایند یا احمقانه می دانند . آنها از نظر هیجانی و صحبت درباره هیجان ها بسیار بازدارنه عمل می کنند و هیجان های خود را به شدت کنترل میکنند . بیشتر بخوانید “طرح واره باز داری هیجانی”