تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

شرم

طرحواره نقص و شرم

افرادی که دارای طرحواره نقص و شرم هستند . معتقدند افرادی ناقص ، معیوب ، حقیر ، بی ارزش یا دوست نداشتنی هستند . در نتیجه آنها اغلب در مورد وجودشان احساس شرمندگی میکنند .  بیشتر بخوانید “طرحواره نقص و شرم”