تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

شناسایی افراد خودکامه بین کودکان

شناسایی افراد خودکامه بین کودکان

در ميان كودكان، افراد پيشرو و نمونه های رهبری را به شكل قابل توجهی می توان ديد .اما چه موقع می توان به شناسایی افراد خودکامه بین کودکان دست یافت؟ اگر دقت كنيم، اغلب آ ن ها را در ميان كودكانی می بينيم كه از روی بی ميلی به گروه می پيوندند و اغلب كارشان دسيسه چينی عليه كودكان محبوب و برجسته است . به گونه ای كه جمع كودكان به زودی بچه های اين چنينی را از گروه خود طرد می كنند . بیشتر بخوانید “شناسایی افراد خودکامه بین کودکان”