تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

سیاست های زنانه در تغییر رفتار مردان

سیاست های زنانه در تغییر رفتار مردان

پرسشی که بسیاری افراد مطرح می کنند این است که آیا سیاست زنانه ای وجود دارد که به ما در تغییر رفتار کمک کند. بله پاسخ مثبت است. نه تنها سیاست های زنانه در تغییر رفتار مردان بلکه در تغییر رفتار نزدیکان آن ها نیز موثر است. بیشتر بخوانید “سیاست های زنانه در تغییر رفتار مردان”