تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

نوجوانی را سن بحران نامیده اند

نوجوانی را سن بحران نامیده اند

نوجوانی دوره ی انتقال از کودکی به جوانی و بزرگسالی است. نوجوانی را سن بحران نامیده اند . زیرا نوجوان نه بزرگسال است، یعنی نه هنوز از نظر جسمی، روانی، اجتماعی تا آن حد رشد کرده که دقیقاً مثل بزرگترها رفتار کند و نه کودک سابق است. بنابراین نوجوان از خودش سؤال می کند که «او کیست؟ » و نقش وی در جامعه چیست؟ بیشتر بخوانید “نوجوانی را سن بحران نامیده اند”