تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

راههای سلامت روان

سلامت روان

وقتی میگوییم  سلامت روان  منظور صرفا خوشی ، شادی و لذت نیست . انسانهای سالم ، رنج میکشند . غم دارند .گاهی بیشتر از دیگران توسط جامعه آزار می بینند .  هیچ انسان بزرگی را در تاریخ پیدا نمی کنید که در برهه ای از عمر خود دچار غم ، درد و تنهایی نشده باشد .  سلامت روان  لذت دارد . اما نه لذتی از جنس فیزیولوژیک . انسان سالم از آرامش درون خود در سرور است . او لحظه به لحظه از مسائل زندگی آگاه است . میداند قدرت ایستادگی در برابر آنها را دارد . او کسی است که به عزت نفس دست یافته است . حاضر نیست آن را با مادیات معاوضه کند . او حرمت وجود خود را حفظ میکند .  بیشتر بخوانید “سلامت روان”