تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

کودک درون

تله های زندگی

شخصیت هر کسی از گذشته خیلی دور شروع میشود . کودکی دوران نافذ و مهمی است . به همین دلیل بخش قابل توجهی از زندگی ما را کودک درون کنترل می کند این کودک در جریان رشد ، سر کوب می شود . باعث به وجود آمدن تله های زندگی می شود .سرکوبی کودک درون باعث میشود. که در نوجوانی می گوییم : وقتی بچه بودم : مثل بچه ها حرف می زدم . مسائل را مثل بچه ها می فهمیدم . مثل بچه ها فکر می کردم . اما حالا بزرگ شده ام . باید کارهای بچه گانه را کنار بگذارم .  بیشتر بخوانید “تله های زندگی”