تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

آیا باید رابطه با دوستان بعد از ازدواج قطع کرد

آیا باید رابطه با دوستان بعد از ازدواج قطع کرد

آیا فردی هستید که بعد از ازدواج به طور کامل ناپدید می شود؟ آیا از آن دسته زنانی هستید که بعد از ازدواج همه روابط دوستانه و خویشاوندی خود را کنار گذاشته و همین توقع را از شوهرش دارد؟ آیا ناراحت از رفیق بازی شوهرتان هستید و به دنبالی راهی برای جلوگیری از این دوستی های بعد از ازدواج هستید؟ آیا باید رابطه با دوستان بعد از ازدواج قطع کرد ؟ بیشتر بخوانید “آیا باید رابطه با دوستان بعد از ازدواج قطع کرد”