تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

ارتباط انسان با انسان های دیگر

ارتباط انسان با انسان های دیگر

یکی از مواهب و نعمات زندگی، توانایی برقراری ارتباط انسان با انسان های دیگر است . ارتباط گرم و صمیمی با دیگران باعث م یشود احساس ایمنی، امنیت، اعتماد و آسایش در بین آنان به وجود آید. بیشتر بخوانید “ارتباط انسان با انسان های دیگر”