تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان

بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان

لینهان بر بدکارکردی و بدتنظیمی هیجانی و محیط باطل کننده یا بی اعتبارساز هیجان در پیدایش یا پدید آیی مرضی اختلال شخصیت مرزی تمرکز می کند. نظریه بیو سوشیال لینهان بیان می کند که BPD ، اساسا نوعی « بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان » است و الگوهای رفتاری مشاهده شده در بیماران مرزی، در واقع نتایج غیرقابل اجتناب همین بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان است (چه هیجان های مثبت چه هیجان های منفی). بیشتر بخوانید “بدکارکردی در سیستم تنظیم هیجان”

اختلال شخصیت مرزی براساس نظریه سایکودینامیک

اختلال شخصیت مرزی براساس نظریه سایکودینامیک

تبیین های اولیه اختلال شخصیت مرزی براساس نظریه سایکودینامیک (به ویژه، روابط شیئی) قرار داشتند، در حالی که امروزه علاوه بر این تبیین ها، به نقش عوامل بیولوژیکی نیز توجه زیادی می شود. کرنبرگ و مسترسون، دو نفر از کسانی هستند که در حوزه ی تبیین های روابط شیئی به بررسی سبب شناسی BPD پرداخته اند. به عقیده ی کرنبرگ، بیماران مرزی در مرحله ی جدایی- تفرد ماهلر، بویژه در زیرمرحله ی نزدیکی مجدد (بین ۱۶ تا ۳۰ ماهگی) تثبیت شده اند. بیشتر بخوانید “اختلال شخصیت مرزی براساس نظریه سایکودینامیک”