تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

كمبود عنصر شادی

كمبود عنصر شادی

زندگی روزمره ای كه تمام مردم در آن سهيم اند، هنوز زمينه بكری است كه به اندازه كافی مورد بررسی و تحليل قرار نگرفته و اگر جسته گريخته كاری انجام شده از نظم و انسجام لازم برخوردار نيست . جمع كثيری از مردم مجبورند با كمبود عنصر شادی زندگی را ادامه دهند.

دوران كودكی به هر صورت كه طی شده باشد، حامل يك دورنمای مهم و جذّاب است، چرا كه نويد وارد شدن به دنيای بزرگسالان را می دهد. توقع برآورده شدن تمام چيزهايی كه در دوران كودكی برآورده نشده است . خواسته هايی از قبيل توسعه گستره و قلمرو زندگی، استقلال عمل، آزادی در تصميم گيری و به كارگيری آن، دست يابی به لذّت و … به دوران بزرگسالی موكول می شود.

كمبود عنصر شادی

اما به خوبی می دانيم كه زندگی فقط توقّعات و خواسته های عده كمی را برآورده ميسازد و بخش عمده زندگی فعال اكثر مردم صرف كار و كوشش برای فراهم سازی معاش زندگی می شود . كاری كه غالباً نه از روی علاقه و به انتخاب خود فرد، بلكه بر اساس جبر زندگی انجام می گيرد. به راستی چه تعداد از مردم را می شناسيم كه اين توفيق را داشته اند كه شغل و حرفه دلخواه خود را آزادانه و با علاقه صرف انتخاب كنند؟ و اساساً چه تعدادی از افراد جامعه با توجه به شرايط حاكم بر زندگی امروز فرصت پيدا می كنند تا در خصوص اين موضوعات به تفكر و انديشه بپردازند؟

عواقب بیگانگی بین انسان و شغل

امروزه شدت بيگانگی بين انسان و حرفه اش، درست به ميزان شدت اختلاف بين فقر و غناست . از اين روست كه به دست آوردن معاش زندگی به جای آن كه منشأ شعف و شادمانی باشد، برای اكثر مردم منشأ خستگی است . با اين وجود بسياری از افراد در آرزوی داشتن آن هستند، زيرا بدون داشتن شغل تار و پود زندگی آن ها از هم می پاشد.

مسأله ديگر شرايط زندگی انسان است كه به نظر می رسد می توانسته بهتر از آن چه كه هست باشد . از ياد نبريم كه در اين زمينه خاص انسان ابتكار و آزادی عمل بيشتری دارد و از اين رو زندگی و نگاه عاشقانه می تواند هم چون بستری مناسب به كانون علايق و كشش های تسلّی بخش و خوشايند تبديل شده و از شدت فشار زندگی بكاهد.

اختلاف در خانواده

امروزه اهميت اختلافات و درگيری های خانوادگی برای همه ما امری روشن است . دليل اين درگيری ها آن است كه بين نسل های مختلف خانواده نوعی كشمكش در جريان است. اين كشمكش ها غالباً به شكل نزاع بر سر جلب توجه و كسب قدرت و منزلت در چارچوب كوچك خانواده خود را نشان می دهد. مشكل ديگر كمبود خوراك فرهنگی و نبود شرايط و زمينه فكری لازم برای اين مسأله است كه خود آن باعث محروميت خانواده ها از مهم ترين سرچشمه های لذّت و شادی می شود. افرادی كه در دامنه های وسيع و روشن زندگی، روزگار را سپری می كنند از بدبختی و ظلمتی زندگی اكثر مردم را فرا گرفته است اطلاعی ندارند.

 

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *