تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

درمان دارویی برای اختلال شخصیت مرزی

درمان دارویی برای اختلال شخصیت مرزی

از دهه ی ۱۹۸۰ به بعد، درمان دارویی برای اختلال شخصیت مرزی ، تقریبا به یک الزام درمانی تبدیل شده است، در حالیکه تا قبل از این دوره – به واسطه ی غلبه ی دیدگاه های تحلیلی- مداخلات دارویی فقط یکی از گزینه های درمانی بود. به دلیل سطوح بالای نشانه ها از یک سو، و نگرش های غلط نسبت به داروهای تجویز شده از سوی دیگر، انتخاب داروهای مناسب برای بیماران مبتلا به BPD نسبتا دشوار است.

درمان دارویی برای اختلال شخصیت مرزی

اختلالات شخصیت به عنوان ترکیبی از آسیب پذیری های ژنتیکی و عوامل روانشناختی/ اجتماعی، مفهوم سازی شده اند. از آنجا که دست کم نیمی از واریانس صفات
شخصیتی از طریق عوامل ژنتیکی قابل تبیین است، بنابراین تردیدی وجود ندارد که سیستم های نوروترنسمیتری، ارتباط نزدیکی با این صفات داشته باشند.

با این مقدمه، طبیعی است که بسیاری از صفات شخصیتی و رفتارهای ناکارآمد بیماران مرزی، از طریق مداخلات داروشناختی قابل اصلاح و تعدیل باشند. امروزه مداخلات دارویی برای BPD ، نوعی هنر بالینی تلقی می شود و مدل های مفهومی مختلفی برای آنها ارایه شده است:

۱- مدل متمرکز بر تشخیص

طبق این مدل، BPD یک اختلال مجزا است و احتمالا به داروهای مشخص و مجزایی پاسخ می دهد. این مدل، همپوشی واضح میان BPD و سایر اختلالات محور II و همچنین ناهمگنی ذاتی این اختلال را نادیده گرفته است.

۲- مدل خرده نشانگانی

این مدل بیان می دارد که BPD ، بی تردید یکی از مشکلات زیرآستانه ایِ اختلالات محور I است و مداخلات دارویی بایستی اختلال محور I را آماج درمان قرار دهند. با این حال، دولان-سول و همکاران گزارش کرده اند که ارتباطات مجزا و مشخصی میان اختلالات خاص محور I و اختلالات خاص محور II وجود ندارد. داروهای استانداردی که برای BPD بکار می روند، شبیه همان داروهایی است که برای سایر اختلالات شخصیت استفاده می شوند.

۳-مدل معطوف به نشانه

این مدل بیان می دارد که آماج های دارودرمانی بایستی بر اساس سه بعد قرار بگیرد: نشانه ها یا ابعاد شناختی-ادراکی، عاطفی، و رفتاری-تکانشی. اعتقاد بر آن است که هر یک از این ابعاد و نشانه ها توسط سیستم های نوروترنسمیتری معینی تنظیم می شوند. مدل معطوف به نشانه توسط پل سولوف پیشنهاد شده و به عنوان یکی از ابعاد اصلی کنترل BPD در راهنماهای درمانی انجمن روانپزشکی آمریکا پذیرفته شده است

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *