تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

به نه ایمان داشته باشیم

به نه ایمان داشته باشیم

باید دانست که واژه « نه » با وجود تمام نتایج و پیامدهای بد، میتواند آزادی بسیار لذت بخشی را برای ما به ارمغان بیاورد. فقط کافی است که به نه ایمان داشته باشیم و کارهای زیر را انجام دهیم. ما میخواهیم از این ترس روانی رهایی یابید و راه کارهای صحیح انجام دادن آن را بیابید.

به نه ایمان داشته باشیم

 1.  با ایمان پیدا کردن به واژه « نه » عواطف و احساسات خود را بهتر می شناسیم.
 2.  از حد و حدود خود آگاه می شویم و به آسانی از حق و حقوق خود دفاع می کنیم.
 3.  نیازها و خواسته های خود را در الویت قرار می دهیم.
 4.  قدرتهای درونی خود را می شناسیم و روشهای نه گفتن را به خوبی تمرین می کنیم.
 5.  برای هر چیزی تردید به دل راه نمی دهیم.
 6.  با گفتن نه کنترل امور زندگی خود را به طور کامل به دست می گیریم.
 7.  خود را از زیر بار خواسته ها و توقعات بی جای دیگران رها می کنیم.
 8.  یاد می گیریم که قبل از درخواست کردن از دیگران نوع عکس العمل آنها را حدس بزنیم و در مقابل رد شدن درخواست مان به آنها حق بدهیم.
 9.  یاد می گیریم که تا فکر نکرده ایم، پاسخ ندهیم.
 10.  در مقابل کسانی که برای درخواست هایشان اصرار بی جا می کنند، مقاومت کنیم.
 11.  افرادی را که می خواهند با تملق و چاپلوسی مسئولیت هایشان را به گردن ما بیندازند، بشناسیم.
 12.  با توضیح خوب و قابل قبول بتوانیم دیگران را به خاطر رد درخواست شان متقاعد کنیم و از آنها دلجویی نماییم.
 13.  آنچه که توانایی انجامش را نداریم، بگوییم.
 14.  آنچه که توانایی انجامش را داریم از آنچه که نمی توانیم انجامش دهیم، جدا کنیم.
 15.  اشخاص دیگر را برای پذیرش درخواستهای دیگران به آنها معرفی کنیم و یا راه حلهای  تازه به آنها ارائه دهیم.
 16.  به درخواست هایی که می توانیم به درستی از پس آنها برآییم، پاسخ مثبت دهیم.

مرکز خدمات مشاوره 

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *