تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

انواع مهارت های رفتاری

انواع مهارت های رفتاری

آموزش مهارت های بین فردی، مهارت های تحمل پریشانی (ناراحتی)، مهارت های تنظیم هیجان، و مهارت های هشیاری فراگیر (ذهن آگاهیِ) مرکزی، از جمله انواع مهارت های رفتاری هستند. برای مثال، مهارت های ذهن آگاهی، شامل موارد زیر است: مشاهده کردن، شرح و توصیف حالات هیجانی، دیدگاه قضاوت گرانه نداشتن، هشیار بودن و تمرکز بر آنچه که در یک موقعیت خاص، کارا و موثر است.

انواع مهارت های رفتاری

در آموزش هشیار بودن کامل، درمانگر، بیمار مرزی را تشویق می کند تا افکار و هیجانات را بصورت کامل تجربه کند بدون آنکه آنها را سرکوب کند، در مورد آنها قضاوت ارزشی کند و هیجانات ثانویه ای مثل شرم یا گناه را تجربه کند. با توجه به اینکه تحریک پذیری هیجانی مشخصه ی عمده BPD است، لذا آموزش مهارت های تنظیم هیجانی، نقشی اساسی در درمان این اختلال دارد.

تحمل پریشانی در بیماران مرزی

مسئله دیگر که نقش مهمی دارد، آموزش تحمّل پریشانی است که بیمار را جهت پذیرش و کنار آمدن با محیط و هیجانات دردناک بصورت همزمان آماده می کند. بنابراین، یک عمل دیالکتیکی میان دو گروه از مهارت ها صورت می گیرد. تحمل پریشانی مربوط به توانایی دیدن و آگاهی داشتن از هیجانات، افکار و محیط، بدون اقدام به تغییر و یا کنترل هر گونه عامل می باشد. آموزش تحمل ناکامی به بیمار می آموزد تا هم هیجانات و هم محیط پیرامون فعلی خود را با نگاهی عاری از قضاوت بپذیرد.

درمانگر می بایست این نکته را برای بیمار روشن سازد که تحمل پریشانی به معنای تسلیم شدن و یا رها کردن و بی تفاوت بودن نسبت به موقعیت نیست، بلکه در بسیاری از موقعیت ها تحمل ناراحتی و پریشانی، نهایتا به نتیجه ی دلخواه منجر خواهد شد. خزانه ی رفتاری بیمار مرزی، اغلب شامل مهارت های اجتماعی ضروری جهت دیدن و صحبت کردن با مردم است، بنابراین بیمار از نظر اجتماعی با کفایت بنظر می رسد؛ اما مهارت های مقابله ای برای حل تعارض های میان فردی یا وجود ندارد و یا به واسطه ی ترس، مورد بازداری واقع شده است.

نتیجه

آموزش مهارت های بین فردی و مهارت های حل مساله، شرایط ایجاد روابط پایدار را فراهم می کنند. مهارت های مدیریت خود، گروه جامعی از مهارت هاست که بیمار را قادر می سازد تا توانایی های مخصوصی را کسب کرده و آنها را حفظ نماید. یادگیری تعیین اهداف واقع بینانه و تحلیل رفتاری، از جمله ی این توانایی هاست.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *