تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

یک دارایی ارزشمند هستی

یک دارایی ارزشمند هستی

اگر تو در درون خودت احساس جذاب نبودن داری، در بیرون جذاب نخواهی بود . تو خودت را به همان سمتی خواهی برد که احساس تو نسبت به خودت آنگونه است.
من بانوانی را مشاهده کرده ام که شاید زیبایی طبیعی زیادی ندارند، اما در درونشان همه چیز مرتب است و در درونشان هیچ مشکلی با ظاهرشان ندارند. وقتی که تو تاجت را بر سر داری، مطمئن هستی و احساس امنیت میکنی. تو میدانی که یک شاهکار هستی، هیچ نمونه ی دیگری نداری، یک دارایی ارزشمند هستی. بیشتر بخوانید “یک دارایی ارزشمند هستی”