تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

کاتایوکا چیست؟

کاتایوکا چیست؟

کاتایوکا چیست؟ به تکنیک خنده بدون دلیل کاتایوکا میگویند. خنده درمانی یکی از بهترین روشها مطلوب ضد اضطراب در زندگی استرس زای امروزی است. این روش ، قابل مقایسه با انواع دیگر راههای ایجاد آرامش و یا روش داروئی است. در درمان داروئی ، شما نیاز دارید به صورت فیزیکی ، افکار خود را با دنیای فیزیکی اطراف قطع کنید: در
صورتی که با خندیدن ، شما نمیتوانید به چیز دیگری فکر کنید یعنی شما یا فکر میکنید یا میخندید: هر دو با هم انجام نمیشوند. بیشتر بخوانید “کاتایوکا چیست؟”