تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

چگونه از رابطه عاطفی ناسالم بیرون آییم ؟

چگونه از رابطه عاطفی ناسالم بیرون آییم ؟

دست کشیدن از یک رابطه، حتی اگر بدترین رابطه دنیا هم باشد، کار بسیار دشواری است . در حال بدی که بعد از آن به شما دست می‌دهد، فاکتورهای زیستی هم نقش مهمی ایفا می‌کنند. آیا از تاثیر یکسان عاشقی و اعتیاد به مواد در مغزتان آگاهید ?با این وجود چگونه از رابطه عاطفی ناسالم بیرون آییم ؟ بیشتر بخوانید “چگونه از رابطه عاطفی ناسالم بیرون آییم ؟”