تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

پنهان کاری

پیامدهای پنهان کاری

همه ما به این امر واقف هستیم که هیچ کس تمامی عواطف و احساسات درونی اش را بیان نمی کند. در همه موارد همیشه چیزهای هستند که بیان نمی شوند . این امر به دلیل این است که تمامی افراد از یک اصلاح گر درونی برای عملکرد ذهن و زبان برخوردارند. که مانع بیان هر موضوعی می شود . در زمینه پنهان کاری هم این اصلاحگر می تواند فعال شود . فرد ممکن است گمان کند که این موضوع ارزش مند نیست . می توان آن را مخفی نمود .در صورتی که همان موضوع برای فرد مقابل ارزشمند است. این تلقی از ارزشمندی نشات گرفته از ارزش های اخلاقی حاکم بر زندگی افراد است . در ادامه پیامدهای پنهان کاری را بیان میکنیم. بیشتر بخوانید “پیامدهای پنهان کاری”