تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

همایندی مرضی در BPD چگونه است؟

همایندی مرضی در BPD چگونه است؟

همایندی مرضی در BPD چگونه است؟ بیماران مرزی اغلب به خاطر مشکلات ناشی از اختلالات همبود در محور I به درمان مراجعه می کنند. بنابراین، هنگام ارزیابی بالینی بیماران مرزی، می بایست تمامی اختلالاتی را که در محور I با تشخیص BPD همایندی مرضی ۱ (همبودی) دارند، به دقت بررسی کرد. زیرا بالینگران معتقدند اختلالات همبود با BPD ، ممکن است سایکوپاتولوژی زیربنایی (یعنی، BPD ) را از دید مصاحبه گر پنهان کنند، مانع تشخیص بالینی دقیق شوند، برنامه ریزی درمانی را با مشکلاتی جدّی مواجه سازند، از بهبودی علامتی این اختلال جلوگیری کنند، و با سازگاری روانی- اجتماعی بیماران تداخل نمایند. بیشتر بخوانید “همایندی مرضی در BPD چگونه است؟”