تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

هراس معطوف به اجتماع

هراس معطوف به اجتماع

فرد مبتلا به هراس معطوف به اجتماع در جست وجوی شأن و مقام است. شأن و مقامی كه به قدرت منتهی می شود، چرا كه هر شأن واعتباری به ميزانی در بردارنده قدرت است . اما فردی كه دچار هراس پرخاشگرانه می شود خواهان قدرت تامه است، زيرا در فرهنگ او قدرت تقسيم ناپذير تلقّی شده و تقسيم آن بی معنی است . بیشتر بخوانید “هراس معطوف به اجتماع”