تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

نجات از زندگی ملالت بار

نجات از زندگی ملالت بار

گسستن بندها و نجات از زندگی ملالت بار و بی اقبال روزمره، آتش زنه اين شوق درونی است كه به خصوص كمپانی های فيلم سازی با مهارت تمام از آن بهره برداری می كنند. اين ميل وافر درونی از اهميت ويژه ای برخوردار است. موفقيت كمپانی های فيلم سازی كه در ساختن فيلم هايی كه درون مايه هايش همين شور و شوق و كُنش های درونی است، نمود پيدا می كند به روشنی تأييد كننده نقش مهم اين احساس است . بیشتر بخوانید “نجات از زندگی ملالت بار”