تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

مفهوم ارزش چیست؟

مفهوم ارزش چیست؟

مفهوم ارزش چیست؟ از آن جايی كه ظاهر و نمود اهميت بسياری دارد، برای فهم بهتر آن لازم است كمی تأمل كنيم. آنچه ما« ارزش » می ناميم نوعی تعريف اجتماعی است . مثلاً می دانيم بسياری از اعمال و رفتارهايی كه در زمان های گذشته باعث كسب وجهه و نوعی منزلت ميشدند، در عصر ما ممكن است فرد را روانه بيمارستان روانی كنند. از اين رو در فسلفه به هر ميزان از معيارهای مطلق ارزش گذاری بحث شود، در عرصه زندگی واقعی معيارها جز ارزش های تغييرناپذير جامعه چيز ديگری نيستند. بیشتر بخوانید “مفهوم ارزش چیست؟”