تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

معنای حقیقی ازدواج چیست؟

معنای حقیقی ازدواج چیست؟

معنای حقیقی ازدواج چیست؟ عمیقاً باور دارم که تعهد حقیقی را نمی توان با مراسم عروسی و یا یک عقدنامه خلق کرد .ازدواج یک قطعه کاغذ یا یک حلقه ی نامزدی یا آلبومی از عکس های مختلف ترتیب دادن نیست . این نیز نیست که بگویید: ما بیست سال است که با هم ازدواج کرده ایم ازدواج روشی است برای عشق ورزیدن ، گرامی داشتن ، تجلیل و ستایش هر روزه از همسرتان و همچنین صورتی از ابراز تعهدتان در قبال یکدیگر . بیشتر بخوانید “معنای حقیقی ازدواج چیست؟”