تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

مردانی که زنان را فراری می دهند

مردانی که زنان را فراری می دهند

مردانی که زنان را فراری می دهند چگونه رفتارهایی دارند؟ مردها گاهی رفتارهایی انجام می دهند، که از نظر زنان منطقی نیست و همین رفتارها پایه گذار اختلافات زناشویی می شوند. مثل: مردانی که بسیار جدی و سرد هستند. مردانی که از رابطه جنسی فراری اند. غرق شدن بیش از حد مرد در کار خود. ابراز ناراحتی همیشگی مرد از اتفاقاتی که در رابطه قبلی اش افتاده. بی احترامی به زن حتی به شوخی، و دست کم گرفتن او. همیشه در سفر بودن وبی توجهی .و از همه بدتر نشان ندادن تعهد به زندگی مشترکشان. بیشتر بخوانید “مردانی که زنان را فراری می دهند”