تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

كمک شيوه ايمان و نيروی اعتماد

كمک شيوه ايمان و نيروی اعتماد

فرد خود کامه بايد از همان ابتدا، به كمک شيوه ايمان و نيروی اعتماد در وجود ديگران ايمان و اعتقاد ايجاد كند . از ابتدای امر او بايد همانند معجزه گری افسون گر رخ بنمايد و در پيامش بارقه ای نئشه كننده و جذّاب وجود داشته باشد. او نبايد سخنانی اين گونه صريح بيان كند كه:« معجزه من در صورتی مؤثر است كه شما به من ايمان داشته باشيد. » بیشتر بخوانید “كمک شيوه ايمان و نيروی اعتماد”