تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

فرسودگی زناشویی چیست؟

فرسودگی زناشویی چیست؟

فرسودگی زناشویی چیست؟ یکی از آشفتگی‌ها و نابهنجاری‌های روانشناختی که به مرور زمان، عشق و علاقه بـین زوجین را کمرنگ یا حتی محو می‌کند و موجبات مشکلات روحی، روانی، و ارتباطی و در نهایت، طلاق رسمی آنها را فراهم می‌کند، فرسـودگی زناشـویی اسـت. امروزه شیوع فرسودگی زناشویی بیشـتر از گذشـته شـده اسـت. به طوری که ۵۰ درصد از زوجین در ازدواج خود با فرسودگی مواجه میشـوند. فرسودگی زناشـویی، شـیوع فراوانـی در روابـط زناشـویی دارند کـه بـه طـلاق منتهی می‌شوند. بیشتر بخوانید “فرسودگی زناشویی چیست؟”