تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

clinicbina@

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

عقل معاش و تدبیر زندگی

عقل معاش و تدبیر زندگی

در انتخاب همسر هنگامی می توانید به آرامش دست یابید که نتیجهٔ مطلوبتان را با هزینهٔ معقولی به دست آورید. چنین شرایطی هنگامی رخ می دهد که میزان جذابیت و توانایی همسر مجموعاً در حدّ شما باشد زیرا اگر همسرتان در کل، موقعیت پایین تری نسبت به شما داشته باشد، ممکن است به نتیجهٔ مطلوبتان نرسید و اگر موقعیت همسرتان خیلی بالاتر از شما باشد، گرچه ممکن است به نتیجهٔ مورد نظرتان دست یابید، امّا برای پر کردن این فاصله هزینه های نامعقولی بر شما تحمیل خواهد شد. یکی از معیارها برای انتخاب مرد زندگی داشتن عقل معاش و تدبیر زندگی می باشد که در این مقاله توضیح می دهیم. بیشتر بخوانید “عقل معاش و تدبیر زندگی”