تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

قوانین زندگی مشترک

قوانین زندگی مشترک

بسیاری معتقدند دوران تجرد ، دورانی است که افراد در آن آزادانه زندگی میکنند . هر چه بخواهند می خورند . میگویند . میروند . اما همین که با کسی عقد کنند باید با آزادی ها و خوشی ها خداحافظی کنند . درست است که این نگاه در مورد امر مهمی مثل ازدواج کمی سطحی است . اما باید پذیرفت که دنیای تجرد و تاهل تفاوت های بسیاری با هم دارند. افراد برای موفقیت در زندگی باید طبق قوانین زندگی مشترک عمل کنند .  بیشتر بخوانید “قوانین زندگی مشترک”

زندگی مشترک

شروع زندگی مشترک

به سیطره زنان در آمدن ، ترس از زن ذلیلی ، ترس از عدم پیشرفت در کار و پول به خاطر مسائل زندگی مشترک ، رابطه بد خانواده با همسر و… باعث می شوند به محض پایان هیجانات مقدمات ازدواج ، افکار و نگرانی های مبهم در ذهن داماد ، برای چگونگی شروع زندگی مشترک خود ، موج بزند .  بیشتر بخوانید “شروع زندگی مشترک”