تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

رفتارهای یک دختر دانا

رفتارهای یک دختر دانا

هیچ فرزند صالحی به والدینش نظر پر مهر و رأفت نمی افکند، مگر آنکه خداوند برای او در برابر هر نگاه، ثواب و پاداش یک حج  پذیرفته شده می دهد؛ هرچند که این نگاه روزی صد بار تکرار شود. این جمله را از پیامبر مهربانیها به یاد داشته باشید . رفتارهای یک دختر دانا چگونه است ؟ بیشتر بخوانید “رفتارهای یک دختر دانا”