تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

زندگی آرام

راههای راحت زندگی کردن

گاهی فراتر از آنچه که هست بیندیش . چشم باز کن و متفاوت ببین . پای فکرت را زنجیر نکن . فرصت پرواز را از خودت نگیر . شخصیت خویش را چنان بساز که کسی را راحت از زندگیت کنار نگذاری . اگر کسی تو را کنار گذاشت بتوانی با آن کنار بیایی . در زندگی دنبال غمخوار یا فردی که کمبود هایت را پر کند نباش . ضعف هایت را با آموختن مهارت های زندگی بر طرف کن . اکنون راههای راحت زندگی کردن را بیان میکنیم . بیشتر بخوانید “راههای راحت زندگی کردن”