تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

خداوند برایت راهی گشود

خداوند برایت راهی گشود

ما هم در زمان سختیها به چشمان خودمان دیده ایم که خداوند راه هایی را پیش روی ما قرار داده است. تو فکر میکردی که کاملاً گیر افتاده ای، اما خداوند برایت راهی گشود .«او» باعث شد که فردی به تو نیکی کند. تو عزیزی را از دست دادی و با خودت فکر میکردی که دیگر هرگز خوشحال نخواهی بود، اما خداوند تو را از اندوه بیرون آورد. «او» عزای تو را به پایکوبی تبدیل کرد. بیشتر بخوانید “خداوند برایت راهی گشود”