تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

خانواده درمانی چیست؟

خانواده درمانی چیست؟

خانواده درمانی چیست؟ به شکلی از درمان کل خانواده به عنوان یک گروه است که توسط یک یا دو درمانگر انجام میشود. در این نوع درمان آسیب شناسی یا بیماری یکی از اعضای خانواده انعکاس پاتولوژی با اختلالات عمیق تر در سیستم خانواده تلقی می شود . لذا خانواده واحد درمانی به حساب می آید و تغییر تعامل خانواده ، راه تغییر بیمار محسوب می شود . بیشتر بخوانید “خانواده درمانی چیست؟”