تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

حمایت اجتماعی از خانواده

حمایت اجتماعی از خانواده

ازآنجا که تداوم حیات خانواده به عنوان یه واحداجتماعی درگرو تامین نیازهای گوناگون مالی و غیرمالی آن است و با توجه به اینکه خانواده به تنهایی قادر به تامین همه ی نیازهای خود نیست، حمایت اجتماعی از خانواده به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارهای تحکیم خانواده ضرورت می یابد. ازمهم ترین اقسام حمایت اجتماعی ازخانواده می توان به حمایت خویشاوندان، حمایت دوستان، حمایت همسایگان و حمایت حکومت اشاره کرد. بیشتر بخوانید “حمایت اجتماعی از خانواده”