تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

حفظ رابطهٔ خوب با خدا

حفظ رابطهٔ خوب با خدا

یکی از ابعاد وجودی انسان بُعد معنوی او است و حفظ رابطهٔ خوب با خدا مهم ترین جنبهٔ این بُعد است. این همان حسی است که بارها تجربه کرده اید و لذت آن را در تنهایی ها و سختی ها
بیشتر چشیده اید. حس خوب با خدا بودن می تواند با یک احساس گناه آسیب ببیند و برعکس با یک فرمان پذیری عاشقانه تقویت شود. بیشتر بخوانید “حفظ رابطهٔ خوب با خدا”