تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

سبک مقابله ای

سبک های مقابله ای طرحواره ها

سه شیوه برای پاسخ به طرحواره وجود دارد . یانگ آنها را واکنش های مقابله ای نامید . زمانی که این سبک های مقابله ای طرحواره ها مکرراً مورد استفاده قرار گیرند . به سبک های مقابله ای شخصی فراگیر بدل می شوند .  بیشتر بخوانید “سبک های مقابله ای طرحواره ها”