تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

بزرگ درخواست کنید

بزرگ درخواست کنید

بزرگ درخواست کنید ، تا این که بتوانید دستِ افتادگان را بگیرید، شکسته ها را بازسازی کنید و صدمه دیدگان را کمک کنید، تا پادشاهی خداوند را گسترش دهید. در کتاب مقدس در مورد سلیمان چنین آمده است « او چیزی را از خداوند درخواست کرد که به ظاهر دعایی کاملاً خودمحورانه بود. او از خداوند خواست که او را مشهور کند، تا جایی که آوازه اش در سرتاسر سرزمین پخش گردد، که ثروت و فخر تمامی ملتها به او داده شود و تمامی پادشاهان و ملکه ها در پیش روی او تعظیم نمایند». بیشتر بخوانید “بزرگ درخواست کنید”