تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

بدقول ها اعتباری بین مردم ندارند

بدقول ها اعتباری بین مردم ندارند

بدقول ها اعتباری بین مردم ندارند و همواره زندگیشان را با مشکل روبرو خواهد بود. کسانی که بدقول هستند . غالبا برنامه خاصی برای زندگی خود ندارند و این بدقولی در تمام شئون زندگی آنان جاری و ساری است. خوش قولی نشانه شخصیت بالای انسان است و بدقولی می تواند نتیجه عکس آن را برای انسان در پی داشته باشد. بیشتر بخوانید “بدقول ها اعتباری بین مردم ندارند”