تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

افراد رفیق باز دارای دوستان ناسالم

افراد رفیق باز دارای دوستان ناسالم

به صورت کلی ارتباط با دوستان بعد از ازدواج بسیار مهم است. اما پرسشی که پیش می آید در مورد افراد رفیق باز دارای دوستان ناسالم و ناباب است. در این شرایط شاید تنها انتخاب پیش رو دور کردن دوستان و رفیق های شوهرتان از وی باشند اما گاهی ممکن است این کار بسیار دشوار باشد. بیشتر بخوانید “افراد رفیق باز دارای دوستان ناسالم”