تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

استقلال طلبی نوجوانان

استقلال طلبی نوجوانان

نوجوانی، دوره ی رها شدن از وابستگی خانوادگی و ورود به صحنه ی اجتماع است. در این سن، نوجوان از جهت وابستگی عاطفی از خانواده جدا می شود و به تدریج توان اتکا به خود و پیوستن به جامعه را به دست می آورد و تجربه می کند. استقلال طلبی نوجوانان به مفهوم کناره گیری و دوری از والدین نیست؛ بلکه نوجوان تلاش می کند که خودش تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند. اوکم کم خودش را آماده می کند که مسئولیت های اجتماعی را قبول کند. بیشتر بخوانید “استقلال طلبی نوجوانان”