تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

استحکام روابط خانوادگی

استحکام روابط خانوادگی

استحکام روابط خانوادگی تاحدودبسیاری به برخورداری همسران ازپاره ای آگاهی ها و مهارت های مرتبط بانقشهای زناشویی و والدگری بستگی داردکه از جمله می توان به دانش ها ومهارت های جنسی، آشنایی با تفاوت های جنسی، آگاهی از نیازمندی های پدرومادر شدن وداشتن درک صحیحی ازاستلزامات دوره های مختلف زندگی خانوادگی اشاره کرد. بیشتر بخوانید “استحکام روابط خانوادگی”