تهران – خیابان پیروزی ، روبروی خیابان پنجم نیرو هوایی (روبروی مترو نیرو هوایی) ، مجتمع نسیم ، طبقه اول ، واحد 1

تلفن تماس : ۷۷۴۶۸۴۱۸-۰۲۱

از خداوند درخواست کنید.

از خداوند درخواست کنید.

رؤیاهایتان را از خداوند درخواست کنید. حتی چیزهایی را که در ظاهر غیرممکن هستند، از خداوند درخواست کنید. کتاب مقدس میگوید :« آنگاه که درخواست میکنید، نمی یابید، زیرا کَژ درخواست میکنید».  آن واژه ی کژ در زبان اصلی کتاب مقدس به معنای “بیمار،( amiss) ضعیف، حقیر، نادرست” است. بیشتر بخوانید “از خداوند درخواست کنید.”